CadCam

Vi kan med Etkon scanner konstruera kronor och broar, distanser till implantat och innehättor i olika material. Läs mer på www.straumann.se