Garanti

Vi på Albinssons Dentallab har 2 års garanti på fast protetik och 1 år på avtagbar protetik.

Albinsoosns Dentallab försäkrar att produkten uppfyller de tilllämpliga kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, samt kraven i bilaga 1 och bilaga 8 i läkemedelsverkets förskrifter (LVFS 2003:11)