Astma/KOL- och allergimottagning

Här träffar du en specialistutbildad sjuksköterska inom astma/KOL för bedömning och uppföljning.

Vård och behandling sker i samråd med din läkare.