Patientavgifter

Undrar du vad ditt besök kommer att kosta? Eller har du kanske funderingar kring vad som gäller med högkostnadsskyddet och eller utblivet besök? Här hittar du vår prislista samt information om högkostnadsskyddet och vad som händer om du inte dyker upp till ett bokat besök.

Har du några frågor eller funderingar? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Patientavgifter

Prislista

Läkarbesök - 100 kr
Hembesök läkare - 200 kr
Psykologbesök - 50 kr
Distrikts-/Sjuksköterska - 50 kr
Provtagning - 50 kr

Allmän hälsoundersökning: 1800 kronor.

För information om priser för vaccinationer kan du hitta prislistan under "vaccinationsmottagning". 

Uppdaterad  23/01/04/CN

Läkarintyg vuxna/barn avgift enligt särskild lista från VGregionen, se: Intygskostnad

Telefonrådgivning, sjukvård till barn och ungdomar t o m 19 år samt personer som fyllt 85 år är kostnadsfri.

Högkostnadsskydd - frikort

När du betalat 1300 kr i patientavgifter under en 12-månaders period får du frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna. Du ska själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts. Priset är ändrat från och med årskiftet. 

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud, debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift 50 kr. Detta gäller samtliga patienter, barn och vuxna. Avbokning skall göras senast dagen innan.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.

Mer information finns på Västra Götalandsregionens hemsida.