Sjuksköterska sätter plåster på patients arm

Distriktssköterska/sjuksköterska

Du kan besöka distriktssköterska och sjuksköterska för:

  • Omläggning av sår
  • Blodtryckskontroller
  • Hudutslag
  • Injektioner
  • Suturtagning
  • Kost- och hälsorådgivning
  • Inkontinenshjälpmedel
  • Diabeteskontroller
  • Tobaksavvänjning
  • Inkontinenshjälpmedel


Boka besök på telefon 0303-977 70.

Vi har även en äldretelefon för er som är 75+  där ni kan ringa till oss för att prata med en äldresköterska, den är öppen måndag till fredag mellan 12:00-12:45.

Telefonnummer: 0707-681437.

 

Här jobbar:

Bild: Anne-Catrine

Anne-Catrine

Distriktssköterska

Bild: Victoria

Victoria

Distriktssköterska (BVC)

Bild: Lotta

Lotta

Äldresköterska samt Rehabkoordinator

Bild: Lena

Lena

Sjuksköterska

Bild: Frida

Frida

Sjuksköterska (astma/kol)

Bild: Lisa

Lisa

Sjuksköterska (äldresköterska)

Bild: Alexandra

Alexandra

Sjuksköterska

Bild: Malin

Malin

Sjuksköterska

Bild: Ankie

Ankie

Undersköterska

Bild: Emilia

Emilia

Distriktssjuksköterska