Diabetesmottagning

Välkommen till vår diabetesmottagning!

Här får du träffa vår diabetessköterska Lena med mångarig erfarenhet av diabetespatienter. 

Vår mottagning är till för dig som har diabetes typ 2 eller har prediabetes. Här får du vägledning och stöd kring din diabetes och vi strävar efter att hjälpa dig att nå din individuella målsättning. Du kan få hjälp med bland annat levnadsvanor, medicinjustering och kunskap för egenvård. 

Vid behov kan du få hjälp med remisser till ögonmottagning, fotvård samt utskrivning av diabeteshjälpmedel. 

Lena har nära samverkan med din patientansvariga läkare och vi följer nationella riktlinjer angående diabetesbehandling. 

Bilder på personalen

Bild: Lena

Lena

Sjuksköterska