Distriktssköterska/sjuksköterska

Du kan besöka distriktssköterska och sjuksköterska för:

 • Omläggning av sår
 • Blodtryckskontroller
 • Hudutslag
 • Injektioner
 • Suturtagning
 • Kost- och hälsorådgivning
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Diabeteskontroller
 • FYSS FaR
 • Tobaksavvänjning
 • Inkontinenshjälpmedel

Boka besök på telefon 0303-977 70

Vi har även en äldretelefon där ni som är 75+ kan ringa till oss lätt och få prata med en äldresköterska, den är öppen på tisdagar och torsdagar mellan 13:30 - 14:30!

Telefonnummer: 0707-681437.

 

Anne-Catrine 
Distriktssköterska

 

Lotta
Sjuksköterska

 

Lena 
Sjuksköterska

 

Frida 
Sjuksköterska

(foto kommer inom kort)

 

Lisa 
Sjuksköterska

(foto kommer inom kort)

 

Anna 
Sjuksköterska

(foto kommer inom kort)

 

Alexandra 
Sjuksköterska

(foto kommer inom kort)

 

Ankie 
Undersköterska

(foto kommer inom kort)

 

Malin
Undersköterska

(foto kommer inom kort)