Välkommen till Dalens Vårdcentral

2022-04-27


Med stor sorg måste vi meddela att vår kära kollega dr Per Wennerholm har gått bort efter en tids sjukdom. 


                            ******************************************


2022-04-05


VACCINATION Covid-19 dos 4:


Gå till rubriken Vård, läs under Vaccination


                   ****************************


2022-03-31


NY PATIENTAVGIFT FR O M FREDAG 1 APRIL 2022


Region Stockholm inför ny enhetstaxa för alla avgiftsbelagda patientbesök på vårdcentral fr o m fredagen den 1 april. Den nya patientavgiften är 250 kronor. 


                                     ******************************


2022-03-10


Psykosociala teamet på Dalens vårdcentral erbjuder:
Gruppbehandlingar och gruppföreläsningar, se under rubriken Vård och Psykosociala teamet. Information kommer snart. START 23 mars 2022!


                         ********************


2021-12-01 Psykosociala teamet - barn och unga


Gå till rubriken Vård - Den psykosciala mottagningen för mer information.


                                      ******************************

Kontakta oss