Välkommen till Dalens Vårdcentral

 


2022-09-01  


Hösten föreläsningar/grupper hos Psykosociala teamet startar igen!


Psykosociala teamets föreläsningar hösten 2022, gå till rubriken Vård - Psykosociala mottagningen - Grupper och föreläsningar. Anmäl dig per telefon 08-557 60 350,  via din vårdgivare eller via vår egen digitala tjänst Mitt PTJ (ladda ner apppen eller gå till rubriken Mitt PTJ).


                                 **************************************                        


2022-08-24


Covid-19-vaccination hösten 2022


Vi vaccinerar under september månad med start tisdag den 6 september våra listade patienter som tillhör hemsjukvården, 65+ samt 18-64 som tillhör en medicinsk riskgrupp och INTE kan boka via Alltid öppet eller deras telefonbokning på 08-428 429 30.


Då våra tider för vaccination är begränsade är vi tacksamma om ni som har möjlighet att vaccineras på externa enheter gör detta.


Årets influensavaccinationsperiod startar den 8 november och då kommer vi även att kunna vaccinera mot covid-19. 


Ingen vaccination i oktober.


OBS! Endast förbokade tider per telefon - 08-557 60 350, kl 8-17.


                               **************************************


                    


2022-08-23


TBE-vaccination


Dalens VC gör uppehåll med TBE-vaccinationer under hösten 2022. Vi hänvisar till vaccinationsmottagningar och vaccinationsbussar.


                            **************************************


             


2022-03-31


NY PATIENTAVGIFT FR O M FREDAG 1 APRIL 2022


Region Stockholm inför ny enhetstaxa för alla avgiftsbelagda patientbesök på vårdcentral fr o m fredagen den 1 april.


Den nya patientavgiften är 250 kronor. 


                            

Kontakta oss