Patientavgifter

I enlighet med gällande regelverk i Region Stockholm

Läkare 275 kr
Distriktssköterska / Sjuksköterska 275 kr
Undersköterska 275 kr
Psykolog / Kurator 275 kr

 

Barn och ungdom upp till 18 år betalar ingen patientavgift.

Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift. 

Högkostnadsskyddet för sjukvård 1400 kr. Frikort gäller. 

För intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte frikort. 


Vid uteblivet besök debiteras avgift, 400 kr. Detta gäller även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt.

Avbokning måste ske senast 24 timmar innan planerat besök annars debiteras avgift. Avbokning kan ske dygnet runt på 08-557 603 50, tel.svarare, alt via Mitt PTJ eller 1177.se.