Operation endodonti

Välkommen till Endodontikliniken Göteborg

Vi är en specialistklinik för endodonti som tar emot remisser för utredning och behandling av smärta- och sjukdomstillstånd utgående från tandpulpan och vävnaden runt tandroten.


Remisser
Remisser kan skickas med brev eller med fördel elektroniskt via Frenda, Muntra eller tandspecialistportalen.se (kostnadsfritt och säkert med Bank ID).

‎‏‏Ta kontakt