Välkommen till Endodontikliniken Göteborg

Vi är en specialistklinik för endodonti som tar emot remisser för utredning och behandling av smärta- och infektionstillstånd utgående från tandpulpan och vävnaden runt tandroten.


Nyhet!
Från 1 mars utökade vi verksamheten med ytterligare en specialist i endodonti, Peter Jonasson och specialisttandsköterska, Åsa Fjällbrant. Gunnar, Joan och Vickan jobbar givetvis kvar som vanligt.


Remisser
Remisser kan skickas med brev eller med fördel elektroniskt via Frenda eller tandspecialistportalen.se. Om mailadressen till er finns med i remissen kan vi med krypterade meddelanden säkert och snabbt kommunicera kring remissen.

‎‏‏Ta kontakt