Information till patienter

Trygghet, smärtfrihet, kvalité och service.

Efter mottagen remiss till oss gör vi en prioritering efter behandlingsbehov utgående från i första hand allmänmedicinska överväganden och om det föreligger akuta besvär.
Prioriterade patienter blir kontaktade direkt för en tid inom några dagar till några veckor. Övriga patienter får ett brev som bekräftelse att vi mottagit remissen och information om den beräknade väntetiden.

Nästan uteslutande ser vi patienten först på en undersökning. Tidsåtgång för första besöket vid undersökning är cirka 30 minuter. Vid undersökningstillfället gör vi en bedömning om möjliga behandlingsalternativ, prognos, kostnader och ger en noggrann information för att på bästa sätt möta dina behov.

Vi som arbetar på Endodontiklinken har mångårig erfarenhet av specialisttandvård inom endodonti och är angelägna om att ditt besök hos oss skall bli en smärtfri, positiv och trivsam upplevelse.