Om oss

Vi är en specialistklinik för endodonti sedan 2002.

Gunnar Stridh

Gunnar Stridh

Specialisttandläkare

Gunnar har arbetat med remisstandvård sedan 1987, specialist i endodonti 2007. Ägnat yrkeslivet åt klinisk verksamhet inom endodonti men även kursgivare i många olika sammanhang. 

Peter Jonasson

Peter Jonasson

Specialisttandläkare

Mångårig erfarenhet av specialistendodonti inom offentlig och privat tandvård. Blev specialist 2006. Peter har parallellt med klinisk verksamhet arbetat på Göteborgs universitet som lektor. Han tar nu steget att bli en del av Endodontikliniken på heltid.

Joan Lindström

Joan Lindström

Specialisttandsköterska

Har arbetat med Gunnar inom allmän- och specialisttandvård sedan 1996. Joan har gedigen erfarenhet av patientomhändertagande och kliniskt arbete.

Viktoria Österwall

Viktoria Österwall

Specialisttandsköterska

Var med och grundade kliniken tillsammans med Conrad Jacobson, mentor och legend. Vickan har således en enorm erfarenhet av patientomhändertagande och varje tänkbar klinisk frågeställning.

Åsa Fjällbrant

Åsa Fjällbrant

Specialisttandsköterska

Har arbetat under många år inom privat tandvård. Under de senaste åren varit verksam på Vuxenkliniken, Odontologen. Erfarenheter som hon nu tar med sig till Endodontikliniken.