Mottagningens fasad utifrån.

Välkommen till H2 NEUROLAB!

I våra toppmoderna lokaler i Arenahuset på Lidingö erbjuder vi alla typer av neurofysiologiska undersökningar (EEG, ENMG, Termotest, MEP, SEP, VEP, RR/SSR och neuromuskulärt ultraljud) för utredning av olika neurologiska tillstånd som påverkar det centrala, perifera, autonoma nervsystemet samt muskelsystemet.


Inga patienter med övre luftvägssymtom tas in i undersökningsrum. Vid tecken på förkylning/influensa ber vi dig/er att boka om besöket.