För remittenter


Följande undersökningar genomförs på vår mottagning på remiss (elektronisk via Take care eller pappersremiss),
oavsett patientens ålder

  • Elektroencefalografi (EEG) inkl sömn-EEG
  • Elektroneurografi (ENG) inkl repetitativ nervstimuleringar (RNS)
  • Elektromyografi (EMG) inkl jitteranalys (vid t ex myasteni-utredningar), tidigare s.k. SFEMG
  • Motorisk Evocerade Potential undersökning (MEP)
  • Sensorisk Evocerade Potential undersökning (SEP)
  • Visuell Evocerade Potential undersökning (VEP)
  • Kvantitativ sensibilitetstestning (KST) eller Termotest
  • Neuromuskulära ultraljudundersökningar
  • Testning av autonoma nervsystemet (R-R-Variabilitetstestning och svettkörtelreaktions-undersökning/ SSR)

Remissen sänds elektroniskt via Take Care under funktionen "konsultationsremiss".

Om ni inte har tillgång till Take Care kan pappersremiss sändas till:
H2 Neurolab
Stockholmsvägen 33, plan 8
181 33 Lidingö

Aktuell väntetid till neurofysiologisk undersökning: ca 0 – 1 vecka (uppdaterat 2021-05-28).

 

Våra metoder och indikationer

Här hittar du som remitterande läkare information om vilka undersökningsmetoder och minimal standards vi följer vid olika frågeställningar/indikationer.
-pdf -länk ( ENG-EMG-metod)
-pdf -länk ( minimal standards)