Verksamhetsansvariga stående i korridor.

Om oss

Som verksamhetsansvariga med dubbel specialistkompetens inom neurologi och klinisk neurofysiologi, har båda läkare, dr Humberto Skott och dr Hasan Balcin, en lång yrkeslivserfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset samt internationellt och varit drivande när det gäller utbildning och metodologisk utveckling inom klinisk neurofysiologi.

Vi erbjuder spetskompetens bl.a. inom området för neuromuskulära sjukdomar. Våra undersökningar är evidensbaserade och ändamålsenliga. Vi har hög tillgänglighet och tillämpar snabbt remissvar efter utförd undersökning