Astma/KOL

På Astma - KOL mottagningen träffar du sjuksköterska Maria Jonsson, som tillsammans med läkarna arbetar med strukturerade utredningar med lungfunktionsmätningar och kallar för regelbundna kontroller.

Kontakt

Du kommer i kontakt med astmasköterskan på telefon 0510-48 88 00.