Vaccination

Välkommen att vaccinera dig hos oss!

Vaccination utfällbar lista

Covid-19

Välkommen till oss för att vaccinera dig mot covid-19!

 • Det ska ha gått minst fyra månader mellan dos 3 och 4
 • Det ska ha gått minst tre månader mellan dos 2 och 3.
 • Äter du Waran ska du kontrollera ett PK-värde sju dagar innan vaccinationen
 • Du är välkommen om du behöver dos 1, 2, 3, 4 eller 5

Från 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta gäller samtliga doser till barn, allså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1.

Drop-in

9/11, 10/11, 11/11, 15/11, 16/11, 17/11 kan du få covidvaccination på Sparbanken Arena - ingen tidsbokning utan det är drop in.

Boka tid

Vaccinationstider för covid-19 läggs ut löpande på 177:s e-tjänster. Var observant på i vilken tidbok du bokar - de flesta covidvaccinationer sker på Sparbanken Arena.

Undvik att ringa och fråga om covid-19-vaccination, då de som är svårt sjuka har svårt att komma fram.

 

För information om covid-19 se 1177.se. OBS! Ring inte 1177 och fråga.

Lunginflammation

Välkommen till oss för att vaccinera dig mot lunginflammation!

Resevaccinationer

Fyll i formulär på 1177:s e-tjänster så kontaktar vi dig för att boka tid för vaccination.

Vi erbjuder de flesta vaccinationer bland annat mot hepatit, gula feber, stelkramp, TBE, lunginflammation.

Vi följer Västra Götalandsregionens prislista.

Säsongsinfluensa 2022-2023

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot covid-19.

Drop-in

Kom på någon av våra drop-in tider för att vaccinera dig mot influensa!

Plats: Sparbanken Arena

Tid: 8, 9, 10 november samt 15, 16 och 17 november mellan kl 8.30 – 16.00.

Boka tid: Det är ingen tidsbokning, utan det är drop in.

Kostnad

Om du tillhör en riskgrupp (se nedan) är vaccinationen gratis. För övriga kostar det 240 kr.

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

 • 65 år eller äldre
 • Gravid efter graviditetsvecka 12
 • Vuxen eller barn över 6 månader med:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår/instabil astma
  • nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Andra grupper som bör vaccineras

 Folkhälsomyndigheten betonar även vikten av vaccination till:

 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

 

Smittskydd Västra Götaland

Fästingar (TBE)

Välkommen att vaccinera dig mot TBE!

Boka tid

Boka tid i vår webbtidbok eller ring våra sköterskor för att boka tid.

Kostnad

Vuxna 330 kr/injektion
Barn 320 kr/injektion

 

Läs mer om TBE  - Fakta och råd om TBE