Om Läkarhuset

Läkarhuset byggdes och stod inflyttningsklart hösten 1968. Dåvarande Läkartjänst AB, numera Praktikertjänst AB, startade verksamheten.

Läkarhuset har dryga tiotalet specialistmottagningar, en vårdcentral med tillhörande BVC samt en sjukgymnastmottagning. Vi har också en tandläkarmottagning och ett vaccinationscenter. Alla mottagningar näs via gemensam växel.

En del av läkarmottagningarna är verksamma i Praktikertjänst AB och vården bedrivs genom avtal med Västra Götaland Regionen.

Vår målsättning är att ge god kvalitet i vård och bemötande och enligt Praktikertjänsts koncept bedrivs ett kontinuerligt kvalitetsarbete.