Om Läkarhuset

Läkarhuset byggdes och stod inflyttningsklart hösten 1968. Dåvarande Läkartjänst AB, numera Praktikertjänst AB, startade verksamheten.

Läkarhuset har idag tjugotalet specialistmottagningar, en vårdcentral samt en sjukgymnastmottagning. Vi har en tandläkarmottagning och en gemensam växel.

Merparten av alla läkarmottagningar är verksamma i Praktikertjänst AB och vården bedrivs genom avtal med Västra Götaland Regionen.

Vår målsättning är att ge god kvalitet i vård och bemötande och enligt Praktikertjänsts koncept bedrivs ett kontinuerligt kvalitetsarbete.