Vårdgaranti

Staten och landstingen har kommit överens om en nationell vårdgaranti som gäller från 1 november 2005.

Vårdgarantin innebär att man ska få:

  • kontakt med primärvård samma dag som man söker 
  • träffa primärvårdsläkare inom 7 dagar 
  • träffa specialist inom 90 dagar 
  • tid till operation/behandling inom 90 dagar (från att beslut tas)

Mer information om Vårdgarantin