Patientinformation

I menyn till vänster finner du information som rör dig som patient. Allt från patientavgifter till information gällande vårdgarantin.

Här finner du också information om var du vänder dig om du har synpunkter på vården.