Patientavgifter

Avgifter
Ny enhetstaxa inom Region Stockholm från 1 januari 2024.

Besök hos läkare på vårdcentral/husläkarmottagning: 275 kr

Besök för sjukvårdande behandling hos sjuksköterska, distriktssköterska, psykolog eller medicinsk fotsjukvård: 275 kr

Barn under 18 år: 0 kr

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.

Uteblivet besök
Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid. Det kostar 400:- för uteblivet besök. Du betalar denna avgift även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis frikortsinnehavare samt barn och ungdomar under 18 år.

Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

Högkostnadsskydd och frikort
Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp i sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort. För sjukvård i öppenvården i Region Stockholm ligger högkostnadsbeloppet på 1400 kronor.

E-frikort
I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte hålla reda på själv hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Vill du läsa mer om avgifter i Region Stockholm vänligen klicka på denna länk:
http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Stockholm/