Läkare

Text - ingress

Våra specialistläkare har flerårig erfarenhet av allmänmedicin. Hos oss får du alltid en egen husläkare. 

Vi tar hand om de vanligaste sjukdomarna; förkylningar, hudbesvär, urinvägsinfektioner och sårinfektioner, och även folksjukdomar som åldersdiabetes, astma, KOL, ledvärk, ledinflammationer, hypertoni, hjärtsvikt, hudförändringar och psykiska besvär som ångest och nedstämdhet. Men vi måste även ha kunskap om, och känna igen, det som är mer ovanligt och alarmerande så att vi kan remittera vidare.

Vårt mål är att erbjuda dig en trygg, högkvalificerad vård och behandling.

Det en husläkare först och främst ska vara specialist på är att känna sina patienter som enskilda individer. Deras bakgrund, aktuella livssituation och personlighet. Man brukar säga att en husläkare inte behandlar sjukdomar i första hand, utan människor.

Ibland kan du få en tid till våra utbildningsläkare. Nedan kan du läsa mer .

Du bokar tid till din husläkare antingen via appen Mitt PTJ, via telefonnummer 08-544 814 00 eller på respektive läkares telefontider här. 

Text

Våra läkare som arbetar på mottagningen

Läkare

Bild: David Lefvert

David Lefvert

Verksamhetchef/Spec allmänmedicin

08 544 814 06 

Vardagar, ej onsdag 8.00-09.00

Bild: Christian Rauer

Christian Rauer

Spec allmänmedicin

08 544 814 04

Mån, Tis, Tors 8.00-09.00

Bild: Päivi Remes

Päivi Remes

Spec allmänmedicin

08 544 814 05

Mån, Ons, Fre 8.00-09.00

Bild: Åsa Holvid

Åsa Holvid

Spec allmänmedicin

08 544 814 02

Mån, Ons, Fre 8.00-09.00

Bild: Åsa Tunelli

Åsa Tunelli

Spec allmänmedicin

08 544 814 01

Mån, ons, tors 8.00-09.00

Bild: Grace Lindén

Grace Lindén

Spec allmänmedicin

08 544 814 03

Mån-tis, tors 8.00-09.00

Bild: Anders Rahmqvist

Anders Rahmqvist

Spec allmänmedicin Hemsjukvård

Bild: Sara Soori

Sara Soori

ST-läkare

Bild: Helena Winroth

Helena Winroth

ST-läkare

Bild: Michael Moridi

Michael Moridi

ST-läkare

Bild: Isabel Kanerud

Isabel Kanerud

ST-läkare

Bild: Philip Grela

Philip Grela

ST-läkare

Lista

ST-läkare

En ST-läkare är en legitimerad läkare som går en 5 årig vidareutbildning till att bli en specialistläkare. Förutom flera år på vårdcentralen så ingår även arbete inom bland annat psykiatri, barnsjukvård, akutmedicin och geriatrik. 

Av detta skäl så kan ibland en ST läkare du träffat hos oss vara borta från mottagningen i perioder. 

ST läkare arbetar alltid under handledning av en Specialist i Allmänmedicin.

 

AT-läkare

AT-läkare står för "läkare under allmäntjänstgöring".

Läkaren har läkarexamen. Innan man kan titulera sig som legitimerad läkare krävs en obligatorisk, praktisk tjänstgöring under ca 2 år enligt förutbestämt program som avslutas med ett teoretisk prov. 

AT läkare arbetar i nära samarbete och under handledning av en specialist i Allmänmedicin.