Diabetesmottagning

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård.

Vi erbjuder dig som har Typ 2-diabetes stöd och rådgivning. 

Det innebär till exempel kontroll av blodsocker, blodtyck, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd kring kost, fysisk aktivitet och andra levnadsvanor.

Vårt mål är att du ska kunna finna ett sätt till att hantera och leva med din sjukdom. Vi anpassar dina besök efter hur du mår och vilka behov du har.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar mellan besöken.