Psykosocialt Team

Bild

Bröd

Vuxna

Du som mår psykiskt dåligt kan få stöd och hjälp via psykosociala teamet.

Det kan t.ex.handla om att du känner dig nedstämd, har ångest, sömnsvårigheter, stressymptom eller är i kris.

Tillsammans lägger vi upp en plan utifrån dina behov och vår bedömning.  

Hör av dig till mottagningen för att komma i kontakt med det psykosociala teamet. Vid behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och remittering.
 

Barn och unga i ålder 6-17 år.
I samarbete med Barnsjukhuset Martina erbjuder vi även psykosocialt stöd till Barn och ungdomar i ålder 6-17 år som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att barnet eller ungdomen känner ångest, är deprimerad eller har problem med utagerande.

För barn och ungdomar behövs ett besök hos din läkare för bedömning och remiss.

Vårt Psykosociala Team

Bild: Camilla Frensborg

Max Luthander

Psykolog

Bild: Ola Brar

Ola Brar

Psykolog

Bild: Camilla Frensborg

Max Luthander

Psykolog