Björn Lundbäck & Oskar Lindmark

Laboratoriechefer på Luleå Dental

Om Luleå Dental


Det som skulle att komma att bli det nuvarande Luleå Dental grundades 1973 och verksamheten har sedan dess varit i de nuvarande lokalerna. 1976 gick den dåvarande ägaren med i Dental laboratorietjänst, vilket var en del i praktikertjänst. 

Labbet har sedan1973 varit i flera olika konstellationer och namnet Luleå Dental togs 2000. Idag är vi sju personer som arbetar på labbet, vi besitter tillsammans stor kompetens och erfarenhet och lägger stor vikt vid direktkontakt och kommunikation gentemot våra kunder runt om i Sverige, där vi också valt att behålla tillverkningen av våra tandtekniska produkter.

Vi arbetar med säkra och beprövade material som i kombination med den senaste tekniken inom branschen resulterar i en produkt med hög kvalitet och estetik.

Medlem i Praktikertjänst

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård och hälso- och sjukvård. Varje år kommer fem miljoner människor i kontakt med någon av oss i Praktikertjänst.

Praktikertjänst är ett aktiebolag men har en producentkooperativ ram där de 2 120 aktieägarna själva arbetar på mottagningar runt om i landet. Från Vittangi i norr till Ystad i söder, i storstad och på landsbygd, utvecklar och driver de verksamhetsansvariga ägarna de småskaliga och nära verksamheterna.

Praktikertjänst skapar de yttre förutsättningarna för företaget. Den som leder mottagningen är entreprenören och har ansvaret för driften av mottagningen. Det omfattar det odontologiska och medicinska ansvaret, samt ansvaret för ekonomi, medarbetare och verksamhetsutveckling. 
Administration, kvalitetssystem, stöd och rådgivning sköts därefter i stor utsträckning centralt.

Affärsområde Tandvård som är en del i Praktikertjänst är Sveriges största privata tandvårdsaktör. Våra tandläkare, tandtekniker och tandhygienister driver närmare 900 mottagningar och 50 tandtekniska laboratorier runt hela landet. Totalt sysselsätter affärsområdet cirka 5 000 medarbetare