Bettskenor

Bettskenor är, av tandtekniker, specialtillverkade plastskenor som används för att påverka underkäkens rörelsemönster på ett sätt som medför en förbättrad funktion i tuggsystemet och bidra till att spända käkmuskler lättare kan slappna av.
Det avlastar sekundärt käklederna, käk- och nackmuskulatur. 
Bettskenor kan också användas för att undvika nedslitningen av tänderna vid tandgnissling.

Det finns flera varianter av bettskenor som används vid olika tillstånd. De som används vid störningar av funktionen i käksystemet och tuggsystemet indelas i två grupper: 

Bettskenor som täcker samtliga tänder i bettet (vanligen heltäckande stabiliserings-skenor där det i huvudsak finns två typer med olika utformning)
Partiella bettskenor som täcker en del av bettet varav det finns flera olika typer som molarstödskena, shoreskena och olika avslappningsskenor.


Luleå Dental tillverkar bettskenor av alla slag och för olika ändamål