Titan kronor/broar

När det gjutna titanet kom ut på marknaden var kunskapen om hur metallen skulle behandlas inte så god, samt keramiken inte så utvecklad. Detta skapade ett dåligt rykte för denna teknik.
Numera, tack vare en utvecklad keramik och betydligt bättre kunskaper om metallen är titan ett mer än fullgott biokompatibelt alternativ.

Luleå Dental framställer Titan kronor och broar