Tandläkare behandlar patient

Behandlingar

Vi arbetar inom alla områden av vuxentandvård. Helhetsperspektiv gäller och vi arbetar fram en individuell behandlingsplan. Kostnad och uppskattad tidsåtgång informeras du om inför kommande besök.

Behandlingar utfällbar lista

Akut tandvård

Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig då du får akuta besvär från din munhåla eller huvudregionen. Ring oss så försöker vi ordna en tid så fort det är möjligt.

Om du behöver akut hjälp under helger eller helgdagar, ring 1177. Du blir då hänvisad till den tandklinik som har jour. Akuta tillstånd som kräver vård direkt, hänvisas till akuten.

Allmäntandvård

Vanliga behandlingar är regelbundna undersökningar, tandextraktioner, rotbehandlingar, utredning av smärtproblematik från huvud-hals regionen, återställande av förlorade tänder och funktion.

Sömnapné

Upprepade andningsuppehåll under sömn är vanligt. Om uppehållen är många kan det, förutom dagtrötthet, även påverka din allmänhälsa negativt. Vi kan hjälpa dig att framställa en skena, sk antiapnéskena, som du har när du sover. Det är en typ av bettskena som minskar snarkning och eventuella andningsuppehåll. Innan behandlingen börjar, genomgår du en sömnutredning. Om vissa krav uppfylls, betalas behandlingen av Landstinget. Kontakta oss så berättar vi mer.

Flyg-och dykundersökningar

Vi är godkända av Försvarsmakten att utföra tand-och käkundersökning av submarin och flygande personal inom Försvarsmakten.

Har du några frågor inför eller om kommande behandligar är du självklart välkommen att kontakta oss.

Tandblekning

Vi använder oss av två olika metoder för att bleka tänder. Innan vi startar behandlingen undersöker vi dina tänder. 

Hur går det till?

  • Vi framställer skenor som passar dig och därefter bleker du hemma, dagtid eller då du sover.
  • Vi använder oss självklart av godkända metoder och preparat då vi bleker tänder.
  • Vi följer socialstyrelsens rekommendationer för blekning.

Fördelen med denna metod är att du kan köpa till blekmedel och upprepa blekningen vid behov. Blekning på kliniken tar ca 120 minuter. Vi penslar blekmedel på tänderna och lyser med en lampa.

Skalfasader, kronor, broar och kompositfyllningar

Om du önskar återställa eller korrigera en eller flera tänder, finns det olika metoder. Vi gör en grundlig undersökning, fotograferar och tar vid behov röntgenbilder. Därefter får du ett eller flera behandlingsalternativ: du informeras om tidsåtgång, kostnad och garantier. Våra duktiga tandtekniker arbetar i Luleå.