Priser

Den totala behandlingskostnaden påverkas av omfattningen och svårighetsgraden på behandlingen men även hur mycket den eventuella tandvårdsersättningen kan ersätta dig.

Alla som är registrerade hos Försäkringskassan har rätt till allmänt tandvårdsbidrag. Tandvårdsstöd är statens bidrag till tandvård. Syftet är att upprätthålla god tandhälsa och att tandvård ska ges till en rimlig kostnad. Tandvårdsstödet är indelat i två delar, tandvårdsbidrag och tandvårdsstöd.

Tandvårdsbidraget varierar beroende på din ålder.

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Bidraget betalas ut den 1 juli varje år och kan sparas i högst två år. Detta sköts automatiskt och Försäkringskassan håller reda på hur mycket bidrag du ska få.

Ersättningen från tandvårdsersättningen är lika för alla, oavsett ålder.

  • Kostnader < 3000 kr av referenspris betalar du hela behandlingskostnaden själv
  • Kostnader mellan 3001-15 000kr av referenspris betalar du 50% själv
  • Kostnader över 15000 kr av referenspris betalar du 15% själv.

Referenspris är den tandvårdstaxa försäkringskassan har. Den gäller i hela landet. All tandvård ersätts inte av tandvårdsstödet. Exempelvis tandblekning och annan kosmetisk tandvård bekostas av patienten till 100%.

 

Mer information om det statliga tandvårdsstödet finns att läsa här.