Avgifter

Vi ser helst att du betalar med kort

Besök hos gynekolog 275 kr
Remiss från husläkare till gynekolog  275 kr
Besök hos uroterapeut 275 kr
Sköterske- barnmorskebesök

275 kr

Abortrådgivning 275 kr
Dagvård  275 kr 
Dagkirurgi 275 kr

 

Region Stockholm inför enhetstaxa inom öppenvården som börjar gälla 1 april 2022. Alla besök på vår mottagning kommer då kosta 275 kr enligt nya patientavgiften.  

Från 1/1-2024 är den nya patientavgiften 275 kr enligt gällande regler från Region Stockholm. (2023 var kostnaden 250 kr)

Frikort gäller (vi har e-frikort). Högkostnasskyddet för öppenvård är 1400 kr. Du kan se ditt frikort och hur mycket du har kvar till frikort genom att logga in på 1177.

Vanliga kreditkort accepteras. (Vi tar ej American Express).

Glöm inte att ta med legitimation.

Avbokning / cancellation

Telefon: 08-510 076 00 (knappval 1) här kan du även lämna meddelande dygnet runt. 

Phone:  08-510 076 00 (button 1) here can you leave a message around the clock.

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök eller avbokar besöket sent (mindre än 24 timmar före inplanerat besök enligt gällande regler från SLL) tas en patientavgift ut på 400 kr. Frikort gäller inte för detta.