För patienter

Vi använder oss av journalsystemet Take care, ett digitalt journalsystem som de flesta vårdgivare inom Stockholms läns landsting använder sig av. Detta innebär att journalinformation delas med andra vårdgivare inom och utanför Stockholms läns landsting.

Om du önskar stå utanför delad journal vänligen meddela detta i receptionen, där finns även ett formulär att fylla i. 

Läs mer om sammanhållen journalföring på 1177.se

Hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt och det går alltid att spåra vem som har läst journalen. Information som är tillgänglig är den som skrivs in i journalen 17 april 2018 och framåt i tiden. I nuläget kan du inte logga in och läsa din journal på mina vårdkontakter.

Den sammanhållna journalföringen är utformad så att den både stödjer vården av dig samt skyddar mot obehörig insyn. Det innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter endast om:

  • Om det finns en aktuell patientrelation
  • Om uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling
  • Om du samtycker till det


Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Om du inte vill att dina uppgifter skall vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du tala om det för vår vårdpersonal. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.