Urogynekologi

På vår urogynekologiska mottagning är vi förutom läkare också en uroterapeut (sjuksköterska med vidareutbildning inom uroterapi)

Vi utreder och behandlar urinläckage, olika typer av framfall och utför inkontinens- och framfallsoperationer.

I utredningen av urinläckage utför vi ibland cystoskopi (undersökning av urinblåsan med en kamera) och urodynamisk utredning (där man undersöker funktionen av urinblåsa och urinrör)
Utredningen syftar till att särskilja mellan olika typer av urininkontinens och bäckenbottenbesvär för att kunna erbjuda bästa möjliga behandling.

Vid ansträngningsinkontinens kan vi erbjuda professionell rådgivning, bäckenbottenträning, el stimulering eller inkontinensoperation (dagoperation vid Octaviaklinikens operationsenhet).

Vid urinträngningar med eller utan läckage kan vi erbjuda blåsträning, el stimulering, Botox-behandling, utprovning av hjälpmedel och inkontinensskydd och/eller behandling med läkemedel.

Vi utreder också andra typer av urinvägsbesvär, exempelvis upprepade urinvägsinfektioner.

På mottagningen utreder vi också olika typer av framfall och utför framfallsoperationer.
För de kvinnor som där det inte är aktuellt med operation kan en stödjande ring prövas ut på mottagningen för symtomlindring.

Miktionslista för utskrift sid 1

Miktionslista för utskrift sid 2

Läs mer om inkontinens på Sinoba »
Läs mer om framfall på vårdguiden »

Broschyr inkontinens vid ansträngning.