Gynekologisk mottagning

På vår mottagning tar vi emot kvinnor med gynekologiska sjukdomar och problem. Vi har inget remisstvång men tar emot ett stort antal inkommande remisser från andra gynekologer och husläkare.

Hur ofta du behöver komma för kontroll vid klimakteriebehandling eller p-pillerförskrivning beror på din ålder och problematik, oftast räcker vartannat till vart tredje år.

Vi gör inte några gynekologiska rutinkontroller om du är symtomfri.

Vi har korta väntetider för abortsökande.

Operationer av inkontinens och framfall samt mindre ingrepp sker på Octaviaklinikens operationsenhet.

Kostnadsfri gynekologisk cellprovstagning erbjuds via landstingets mödravårdscentraler till alla kvinnor mellan 23-49 år vart tredje år och mellan 50-64 år vart sjunde år.

Läs mer om Gynekologiskt cellprov

Förfrågan angående landstingets hälsokontroller med cellprov kan göras till Screeningverksamheten 08-123 138 20.