Uroterapi

Uroterapi är en beteendeterapeutisk behandling som erbjuds av uroterapeuten.

Uroterapeuten är legitimerad sjuksköterska med universitetsutbildning inom uroterapi.

Uroterapeuten:

-utreder och behandlar besvär från blåsa och tarm.

-stödjer och följer upp insatta behandlingar.

-arbetar med förståelse och kunskap mellan orsak och symptom.

-hjälper till att prova ut, förskriva och utvärdera förbrukningsartiklar och hjälpmedel.

-kan även erbjuda bäckenbottenträning, akupunktur, biofeedback, el-stimulering, tibialisstimulering.

Margareta Fredros, uroterapeut