Kirurgisk abort

Kirurgisk abort innebär att graviditeten avbryts genom en s k vacuumskrapning.

För att mjuka upp livmoderhalsen och underlätta ingreppet får du med dig 2 st tabletter som du sväljer hemma före ingreppet. Man kan efter dessa tabletter få en lätt menstruationsvärk och ibland även en liten blödning.

Ingreppet utföres i lokalbedövning men du får också lugnande och smärtstillande medel av vår narkossköterska. Efter ingreppet får du stanna kvar och vila några timmar.
Efter en kirurgisk abort blöder man som regel ungefär som en menstruation under 7 - 14 dagar. 
I samband med aborten kommer vi också att diskutera och förskriva preventivmedel om du önskar.

Vi kan även om du skulle önska remittera till sjukhus för kirurgisk abort i narkos.

Patientavgiften för en kirurgisk abort är 250 kr (frikort gäller)