Medicinsk abort

På Octaviakliniken eller hemma

Förloppet vid medicinsk abort kan liknas vid ett missfall.
Metoden kan användas upp till cirka 9 veckors graviditet räknat från sista menstruationsdagens första dag.

Vid läkarbesöket fastställs graviditetslängden och du får information om medicinsk respektive kirurgisk abort samt preventivmedel.  Om du väljer medicinsk abort får du tid  samma dag eller inom några dagar för att påbörja aborten. Besöket kostar 350 kr (frikort gäller)

Dag 1: Vid detta besök kommer du att träffa en sjuksköterska och få svälja den abortförberedande medicinen Mifepristone. Besöket är kostnadsfritt.

Dag 2: Under dygnet efter tablettintaget kan en del kvinnor få menstruationsliknande smärta och blödning (ibland riklig), samt lätt illamående, men detta varierar mycket.

Dag 3: Två dagar efter första tablettintaget får man slidpiller som kommer att sätta igång sammandragningar i livmodern. Detta sker antingen på kliniken eller hemma efter överenskommelse. Om du väljer att vara hemma bör du ha någon med dig under dagen. Du kommer då vid det första besöket få med dig den medicin och smärtlindring du behöver. Vi kommer också att ha telefonkontakt under dagen.
De första timmarna efter införandet av tabletterna får de flesta en måttlig, ibland mer intensiv, menstruationsliknande smärta. Efter några timmar börjar som regel en blödning som i de flesta fall följs av ett missfall. Om du valt att vara på kliniken denna dag får du stanna för observation som regel 4 - 6 timmar (eller den tid som behövs).
Båda behandlingsstegen måste fullföljas för att graviditeten säkert skall avbrytas.

Cirka 2 - 3 veckor senare erbjuds du  ett kostnadsfritt återbesök för kontroll alternativt ett graviditetstest för hemmabruk.