Operation av ansträngningsinkontinens

Om utredningen av dina inkontinensbesvär visar att du lider av övervägande ansträngningsinkontinens (läckage av urin då du hostar, nyser, hoppar, springer) kan ett enkelt kirurgiskt ingrepp bota eller förbättra nästan 9 av 10 kvinnor.

Ingreppet sker på Octaviakliniken i lokalbedövning och i normala fall kommer du att kunna gå hem efter 3-4 timmar.
Vi har vårdavtal med Region Stockholm vilket innebär att du endast betalar patientavgift enligt Region Stockholms avtal. För utredning av inkontinens är du välkommen även utan remiss.

Hur går operationen till?

Operationen sker i lokalbedövning och tar endast ca 20 minuter. Ett band läggs in via slidan under urinröret och förs ut i närheten av lårvecken. Bandet kan också föras upp bakom blygdbenet och ut genom bukväggen. Du kommer att få två stycken 5 mm långa ärr i huden. Stygnen där liksom i slidan faller bort av sig själva efter några veckor. Under operationen kan du få en kateter som tas bort vid operationens slut.

Vår narkossköterska kommer att ge dig extra smärtstillande och lugnande vid behov men du är vaken under ingreppet. Efter ingreppet får du kaffe/te och smörgås samt vila några timmar i en säng.
Ett mindre antal patienter kan få svårigheter att tömma blåsan efter operationen och då får man tappa urinblåsan med en kateter.

Det är bra om någon kan hämta dig vid hemgång. Du ska inte köra bil eller åka kommunalt. I annat fall bör du ta en taxi

Vad ska jag tänka på inför operationen?

  • Du ska vara fastande från kl. 24.00 kvällen innan operationen, om inget annat står i kallelsen.
  • Fram till två timmar före din operation får du dricka kaffe, te utan mjölk eller vatten.
  • Du ska inte ta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (Trombyl, Magnecyl) eller läkemedel mot inflammation ( Naproxen, Ipren, Voltaren eller liknande) 1 v innan operationen.

Vad ska jag tänka på efter operationen?

Räkna med att vara hemma från arbetet i en vecka. Undvik tunga lyft (max 5 kg) och hopp men lev för övrigt som vanligt.
Undvik samliv, träning och bad under 4 veckor. Duscha går bra på en gång.
Om du får problem hemma med t ex värk, blödning, eller symptom på urinvägsinfektion eller övriga frågor så är du välkommen att ringa oss på Octaviakliniken, tel 08-510 07 600.