Inför din operation

Att tänka på innan du ska opereras hos oss!

Läs noga och i god tid innan operationen igenom nedanstående information om förberedelser som du behöver göra för att operationen ska kunna utföras som planerat i narkos:

FASTA!
Då operationen görs i narkos, så är det av största vikt att du är fastande inför operationen. Du får därför inte inta någon form av fast föda, snus eller tuggummi, från sex timmar innan din inställelsetid. Detta är för din säkerhet!
- Vatten får drickas fram till och med två timmar innan din inställelsetid hos oss
- Vi avråder från allt intag av nikotin innan kirurgi.

Duscha med Descutan/Hibiscrub!
Duscha med den antibakteriella tvålen en gång kvällen innan operationsdagen och en gång på morgonen på operationsdagen. Vid ett av tillfällena duschas även håret med den antibakteriella tvålen.
- Descutan/Hibiscrub finns att köpa på apoteket
- Det är efter dusch inte tillåtet att använd hudkrämer, make-up eller liknande
- Sätt på dig rena kläder efter varje dusch.

Inga sår!
Det är viktigt att du inte har några sår på kroppen i samband med din operation. Sår ökar bakteriefloran över hela kroppen och därmed innebär det en ökad infektionsrisk vid operation. Om du har sår vänligen kontakta oss innan din operation! Tel: 08-128 44 300
- Raka inte benen på en vecka innan operationen då det innebär risk för sårbildning.

Läkemedel!
Grundregeln är att du ska ta dina ordinarie läkemedel på operationsdagens morgon med följande justeringar:

- 10 dagar före operation: Magnecyl, Albyl och Treo måste du sluta med senast 10 dagar före operationen. Tar du Trombyl ska du fortsätta med detta.

- 3 dagar före operationen: Inflammationshämmande mediciner ökar risken för blödning under och efter operation. Du måste därför sluta med följande preparat senast 3 dagar före operation: Orudis, Naproxen, Naprosyn, Diklofenak, Voltaren, Arcoxia, Iprén etc.

- Tabletter mot diabetes ska inte tas på operations­dagens morgon. Är du insulinbehandlad diabetiker vänligen ta med din medicin och blodsockermätare till operationsavdelningen.

- Är du astmatiker eller har annan lungsjukdom som du har inhalationer utskrivet för så vänligen ta med dina inhalatorer på operationsdagen.

Hemresa!
Det är inte tillåtet att köra bil hem efter operationen! Låt gärna en anhörig hämta dig, alternativt taxi.
- I speciella fall kan sjukresa beviljas för patienter som bor i Stockholm, det är en medicinsk bedömning som då görs av läkare eller sjuksköterska på plats utifrån ditt tillstånd efter operation.
- Bor du i annat landsting måste du själv ta reda på om du är beviljad till sjukresor.