För tandläkare

Kan vi hjälpa till?

På Skånegatan 67 arbetar vi tillsammans i ett team,
specialisttandläkare i paradontologi Annika Sahlin Platt, tandhygienister och tandsköterskor.

Vi är en remissinstans för parodontologi och utför följande behandlingar:

Fullständigt omhändertagande av parodontit/ periimplantit

Tandhygienistbehandling
• Munhygieninstruktion
• Infektionsbehandling av tandlossningsfickor
• Postoperativ behandling och kontroll
• Stödbehandling

Vi kan även hjälpa till med rökavvänjning.

Operation
• Komplicerad extraktion
• Parodoperation, med regenerativ kirurgi
• Implantatoperation, med benaugumentation, alveolarutskott och sinuslyft
• Periimplantitoperation, med regenerativ kirurgi för mjuk- och hårdvävnad
• Bindvävstransplantat och mucogingivala plastiker
• Laserbehandlingar – lågfrekvens -mjukvävnad

Vi tar även emot remisser för enbart tandhygienistbehandling

Remisser/förfrågningar tas emot till Annika Sahlin-Platt via brev, Medspace, C-takt link eller via telefon: 08-212001, mobil: 073-9037688.

Patient Fall

 

Regenerativ parodkirurgi 

Pre-OP 4 år Post-OP

 Applicering av Emdogain, BioOss 0,25-1 mm granula i bendestruktion och området täcktes med BioGide kollagenmembran

 

Regenerativ peri-implantitkirurgi 

Pre-OP 7 år Post-OP

Applicering av BioOss 0,25-1 mm granula i bendestruktion och området täcktes med BioGide kollagenmembran

 

Regenerativ peri-implantitkirurgi mjukvävnad

Pre-OP 1 år Post-OP
 
Fickstatus Läkning
 

Periimplantitoperation med avlägnande av granulationsvävnad samt applicering av Mucograft collagen membran (Gestlich) för ökad keratinisread periimplantat vävnad 

 

Mekanisk parodontal infektionssanering/Ortodonti intrussion 

Före mekanisk parodontal infektionssanering

 Avslutad behandling

Applicering av BioOss 0,25-1 mm granula i bendestruktion och området täcktes med BioGide kollagenmembran

 Före mekanisk parodontal infektionssanering
 Avslutad behandling.Ortodontit; Spec tdl Anna Hajati Ortoodnti Akademin

Beaugumentation trough-and-through deffekt, implantat, temporär implantatkrona 

Pre-OP Post-OP Inläkning  Temporär implantatkrona
   

Applicering av BioOss collagen/ autogentben BioGide kollagenmembran

Fritt bindvävstransplantat buccalt 22

Protetik Spec tdl Elisabet Henderson


 

Mekanisk parodontal infektionssanering

 

Innan behandling
 
Utvärdering 

 Munhygieninstruktion el-tandborste/mellanrsumstandborste.Depuration 2 efterföljande dagar

stödbehandling vecka 1,3,6,12. Utvärdering vecka 16 efter avslutad depuration

 

Patienterna i fallen presenterade här har gett sin skriftliga tillåtelse för publicering av foto rtg och fickstatus