KOL-skola

Rehabilitering för patienter med Kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller annan lungsjukdom.

Kol-skolan, till dig som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom - kol eller annan lungsjukdom. Diagnosen kol innebär ofta att du som patient behöver reflektera kring din livsstil och eventuellt göra några förändringar för att motverka sjukdomen och dess symtom. Rehabiliteringen erbjuds i form av en kol-skola där träning och behandling sker i vårt gym. Teoretiska avsnitt, kol-teori, andnings- och träningsteknik.

Tel. 08-587 366 80/81