Medarbetare

På Sollentuna Rehab arbetar arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast/fysioterapeut, receptionist och kiropraktor. Vi arbetar hälsobefrämjande med människan i centrum. Målet är att tillsammans med dig och med dina förutsättningar hitta en bra behandlings- och rehabiliteringsform.

Lena Lindqvist, Receptionen

Leg. Arbetsterapeuter

Leg. Dietist

Leg. Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

 Leg. Kiropraktorer