Om oss

Vi som arbetar på Sollentuna Rehab är legitimerade arbetsterapeuter, dietister, sjukgymnaster, fysioterapeuter, kiropraktorer och receptionister.

Vårt mål är att ge dig som är patient ett friskare liv. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att våra patienter skall må så bra som möjligt. Vi stävar mot ökad aktivitet och minskad smärta och därmed en ökad livskvalitet. Tillsammans med dig och med dina förutsättningar hitta vi en bra behandlings- och rehabiliteringsform.

Receptionister

Dragana
Tel. 08-587 366 83

Lena
Tel. 08-587 366 83

Arbetsterapeuter 

Bayan (tjänstledig) leg. Arbetsterapeut, University of Jordan Amman 2005. Svensk legitimation, Karolinska Institutet Stockholm 2014. Specialintressen är handrehabilitering och rehabilitering efter handkirurgi, Fördjupningskurs handrehabilitering, utprovning och tillverkning av handorthoser, förflyttningar med hjälpmedel och liftar, instrument för arbetsförmågebedömning. Pratar också arabiska.

Tel. 08-587 305 17

Eva leg. Arbetsterapeut, Karoliska Insitutet 1989. Mindfulnessintruktör. Håller grupper i mindfulness. Motiverande samtal. Kompetens och stor erfarenhet av rehabilitering i slutenvård och i primärvården, kognitiva hjälpmedel, hjälpmedelsanpassning, demensutredningar och hjälpmedel för att underlätta vardagen. Handrehabilitering. 

Tel. 08-587 305 17

Dietister

Gillian Johansson leg. Dietist, Uppsala universitet 1996. Kostråd och kostbehandling av vuxna och barn. Speciellt intresserad av diabetes typ 2, graviditetsdiabetes samt övervikt/fetma.Vidareutbildning: Motiverande samtal, behandling av övervikt och fetma hos vuxna överviktscentrum, Karolinska universitetssjukhus, diabeteskurs för dietister, klinisk behandling av fetma - beteendemodifikation i kombination med konventionell behandling KI, ätsvårigheter hos barn. Pratar också flytande engelska.

Tel. 08-587 366 86 

Sjukgymnaster och Fysioterapeuter

 

Maximilian Hjorth leg. Fysioterapeut, Umeå universitet 2015. Magister, Karolinska institutet Stockholm 2023. Har arbetat inom Primärvården sedan examen. Intresse för idrottsmedicin och ortopedi. Utbildningen i Umeå Akupunktur. Specialintresse, Ortopedisk manuell terapi steg 1, idrottsmedicin, rehabilitering efter hjärtkirurgi, klassisk svensk massage, handrehabilitering. Biomekanik, människan i rörelse.

Tel. 08-587 305 17

Jocfin Sundström leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2014. Vidareutbildning: Podiatrisk - fötter, människan i rörelse, biomekanik, medicinsk akupunktur, idrottsmedicin. Behandling och undersökning av graviditesrelaterade bäcken- och ryggsmärta. Har lång erfarenhet av lungmedicin, astma och kol i slutenvård och primärvård. 

Tel. 08-587 366 80

Olivia Dofmats leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2015. Har erfarenhet inom primärvård samt i slutenvården inom ortopedi, pediatrik och cancerrehabilitering. Specialintressen är ortopedi, idrottsmedicin och barn. Medicinsk akupunktur. Certifierad personlig tränare.

Tel. 08-587 305 17

Sara Eriksson leg. Sjukgymnast, Luleå Tekniska Universitetet 2008. Efter utbildning arbetat inom slutenvård: Neurologi, hjärtrehab, lungmedicin, neurologisk/reumatologisk rehabilitering Clinica Vintersol Teneriffa, primärvårdsrehab. Specialintressen, behandling och träning under och efter graviditet, rehab efter hjärtkirurgi, ortopedi. Grundutbildning: Inriktning OMT, akupunktur. Grundkurs i graviditetsrelaterad bäcken-och ryggsmärta, rehab efter hjärtkirurgi, hälsa och ohälsa ur ett psykosomatiskt perspektiv.

Tel. 08-587 366 81

Viktor Wiklundh (tjänstledig) leg. Fysioterapeut, Uppsala Universitet 2019. Har efter examen jobbat inom Primärvårdsrehab. Specialintresse inom idrottsmedicin. Gillar att använda träning som behandlingsinstrumen. Fortbildning inom idrottsmedicin. Arthrosrehabilitering enligt Boa.

Tel. 08-587 366 81

 

Therese leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2019. Athrosrehabilitering och arthrosskola enligt BOA konceptet.

Tel. 08-587 366 80

 

Jonatan Adolphson leg. Sjukgymnast, Uppsala Universitet 2013. Erfarenhet av att arbeta med barn, rehabilitering i samband med cancer samt strokerehabilitering. Arbetat både inom öppenvård och slutenvård.

Tel. 08-587 366 81

 

 Wilma Widlund Hedman leg. Fysioterapeut, Uppsala Universitet 2022. Mångårig erfarenhet som ungdomsledare och är utbildad dansledare. 

Tel. 08-587 366 80

 

Ruta leg. Fysioterapeut Vilnius collage, Litauen 2017. Arbetat med barn rehabiliteringsavdelning. Barn i alla åldrar och med olika diagnoser. Språk litauska modersmål, svenska och engelska mycket bra och ryska bra.

Tel. 08-587 366 80

 

Emma Holm leg. Fysioterapeut Karolinska Institutet Sockholm 2023.

Tel. 08-587 366 81

Agnes Rutqvist leg. Fysioterapeut Karolinska Institutet Sockholm 2024. Utbildad personlig tränare.

tel. 08-587 366 81

 Leg. Kiropraktorer

Erik Rudberg Doctor of Chiropractic, Anglo European College of Chiropraktic AECC i England 1985. Specialintressen akuta och kroniska ryggbesvär, diskbråck, ischias samt nacksmärtor med utstrålning i armarna. Arbetat många år med privat mottagning, Malmvägen i Sollentuna och med teamrehabilitering Stockholm Spine Center. Tel. 08-96 20 66

erik.rudberg@ptj.se

Eva Eastwood Doctor of Chiropractic, Anglo European College AECC i England 1986. Arbetar som kiropraktor i egen regi och inom primärvårdsrehab. Har en lång erfarenhet av omhändertagande av personer med problematik både i rygg, nacke och områden som associeras med dessa områden, akuta besvär och besvär som har övergått till en kronisk karaktär. Metoderna anpassas till både individen och vilka problem man har.

eva.eastwood@ptj.se

 

Johan Landgren Doctor of Chiropractic, Anglo European College AECC i England 1985. Arbetat både som kiropraktor i egen regi och inom primärvårdsrehab. Har en lång erfarenhet med problematik både i rygg, nacke och områden som associeras med dessa områden, akuta besvär och besvär som har övergått till en kronisk karaktär. 

johan.landgren@ptj.se