Om oss

Vi som arbetar på Sollentuna Rehab är legitimerade arbetsterapeuter, dietister, sjukgymnaster, fysioterapeuter och kiropraktorer. I receptionen arbetar receptionister.

Vårt mål är att ge dig som är patient ett friskare liv. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att våra patienter skall må så bra som möjligt. Vi stävar mot ökad aktivitet och minskad smärta och därmed en ökad livskvalitet. Vi arbetar hälsobefrämjande med människan i centrum. En av våra styrkor är att vi är fler yrkeskompetenser på mottagningen och kan därför remittera till varandra. Det ger korta ledtider och snabba åtgärder i syfte att ge dig bra rehabilitering på mottagningen eller i hemmet.

Tillsammans med dig och med dina förutsättningar hitta vi en bra behandlings- och rehabiliteringsform.

Leg. Arbetsterapeutet

Bayan teamledare leg. Arbetsterapeut, University of Jordan Amman 2005. Svensk legitimation, Karolinska Institutet Stockholm 2014. Specialintressen är handrehabilitering och rehabilitering efter handkirurgi, Fördjupningskurs handrehabilitering, utprovning och tillverkning av handorthoser, förflyttningar med hjälpmedel och liftar, instrument för arbetsförmågebedömning. Pratar också arabiska.

Tel. 08-587 305 17

Marie-Ren leg. Arbetsterapeut Örebro Universitet 2017. Vidareutbildning: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förflyttningar med hjälpmedel och liftar, instrument för arbetsförmågebedömning. Handrehabilitering och rehabilitering efter handkirurgi. Utprovning och tillverkning av handorthoser.

Tel. 08-587 305 17

Zaki leg. Arbetsterapeut Örebro Universitet 2017. Hemrehab. Vidareutbildad inom Rullstolar, sittdynor, andra hjälpmedel och bostadsanpassningar. Pratar också somali och förstår arbabiska.

Tel. 08-587 305 17

Eva leg. Arbetsterapeut, Karoliska Insitutet 1989. Mindfulnessintruktör. Motiverande samtal. Hög kompetens och stor erfarenhet av rehabilitering, hjälpmedelsanpassning och hjälpmedel. Handrehabilitering.

Tel. 08-587 305 17

Leg. Dietister

Gillian Johansson leg. Dietist, Uppsala universitet 1996. Kostråd och kostbehandling av vuxna och barn. Speciellt intresserad av diabetes typ 2, graviditetsdiabetes samt övervikt/fetma.Vidareutbildning: Motiverande samtal, behandling av övervikt och fetma hos vuxna överviktscentrum, Karolinska universitetssjukhus, diabeteskurs för dietister, klinisk behandling av fetma - beteendemodifikation i kombination med konventionell behandling KI, ätsvårigheter hos barn. Pratar också flytande engelska.

Tel. 08-587 366 86

Ida Ring leg. Dietist, Uppsala universitet 2021. Specialintresse barn. Har erfarenheter av slutenvård, barnkliniker. Stor erfarenhet som ungdomsledare. 

Tel. 070-495 17 94

 Leg. Sjukgymnaster och Fysioterapeuter

Maximilian Hjorth teamledare leg. Fysioterapeut, Umeå universitet 2015. Har arbetat inom Primärvården sedan examen. Intresse för idrottsmedicin och ortopedi. Utbildningen i Umeå Akupunktur. Specialintresse, Ortopedisk manuell terapi steg 1, idrottsmedicin, rehabilitering efter hjärtkirurgi, klassisk svensk massage, handrehabilitering. Biomekanik, Människan i rörelse.

Tel. 08-587 366 81

Jocfin Sundström leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2014. Vidareutbildning: Podiatrisk - fötter, människan i rörelse, biomekanik, medicinsk akupunktur, idrottsmedicin. Behandling och undersökning av graviditesrelaterade bäcken- och ryggsmärta.

Tel. 08-587 366 80

Jesper Österberg leg. Fysioterapeut, Uppsala Universitet 2016. Efter examen arbetat på Danderyds sjukhus på avdelningar riktade mot ortopedi och andning/cirkulation, samt på korttidsboende och äldreboende. Vidareutbildning: Ortopedisk manuell terapi steg 1, klassisk svensk massage. Vidareutbildning höft.

Tel. 08-587 366 80

Gunilla Slåttermark Verksamhetsansvarig. leg. Sjukgymnast, Uppsala Universitet 1986. Specialisering mot neurologi. Specialintressen är neurologi och ortopedi. Vidareutbildning: Ortopedisk manuell terapi steg 2, McKenzie A och B, akupunktur 1 och 2. psykosomatik steg 1, Borgström 1 och 2, medicinsk träningsterapi 1 och 2, axelina - rehabilitering av axlar/skuldror, handrehabilitering.

Tel. 587 366 82

Olivia Fransson Leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2015. Har erfarenhet inom primärvård samt i slutenvården inom ortopedi, pediatrik och cancerrehabilitering. Specialintressen är ortopedi, idrottsmedicin och barn. Medicinsk akupunktur. Certifierad personlig tränare.

Tel. 08-587 366 81

Marie Lundegård Verksamhetschef, Leg. Sjukgymnast, Sahlgrenska institutet Göteborg 1986. Specialisering mot Primärvård. Ledarskap och ekonomi utbildning, Handelshögskolan Stockholm. Arbetat inom primärvårdsrehab sedan 1988. Specialintressen är ortopedi och psykosomatik. Ortopedisk manuell terapi steg 2, McKenzie A och B, akupunktur 1 och 2, psykosomatik steg 2, Borgström 1 och 2, MTT 1 och 2, Rehab vid KOL, motiverande samtal, handrehabilitering.

Tel. 08-587 366 82

Sara Eriksson teamledare leg. Sjukgymnast, Luleå Tekniska Universitetet 2008. Efter utbildning arbetat inom slutenvård: Neurologi, hjärtrehab, lungmedicin, neurologisk/reumatologisk rehabilitering Clinica Vintersol Teneriffa, primärvårdsrehab. Specialintressen, behandling och träning under och efter graviditet, rehab efter hjärtkirurgi, ortopedi. Grundutbildning: Inriktning OMT, akupunktur. Grundkurs i graviditetsrelaterad bäcken-och ryggsmärta, rehab efter hjärtkirurgi, hälsa och ohälsa ur ett psykosomatiskt perspektiv, handrehabilitering.

Tel. 08-587 366 80

Viktor Wiklundh leg.Fysioterapeut, Uppsala Universitet 2019. Har efter examen jobbat inom Primärvårdsrehab. Specialintresse inom idrottsmedicin. Gillar att använda träning som behandlingsinstrumen. Fortbildning inom idrottsmedicin. Arthrosrehabilitering enligt Boa.

Tel. 08-587 366 80

Sara Berggren leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2013. Arbetat inom neurologisk rehabilitering samt flera år inom primärvården. Vidareutbildning inom ortopedisk manuell terapi steg 1, axelrehabilitering, smärta samt JEMS steg 1. Specialintressen inom ortopedi, idrottsmedicin, övervikt, barn samt behandling under och efter graviditet. Rehabilitering CA. Rehabilitering av barn i primärvården.

Tel. 08-587 366 81

Therese Lund leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2019. Athrosrehabilitering enligt BOA.

Tel. 08-587 366 80

 Leg. Kiropraktorer

Erik Rudberg Doctor of Chiropractic, Anglo European College of Chiropraktic AECC i England 1985. Specialintressen akuta och kroniska ryggbesvär, diskbråck, ischias samt nacksmärtor med utstrålning i armarna. Arbetat många år med privat mottagning, Malmvägen i Sollentuna och med teamrehabilitering Stockholm Spine Center. Tel. 08-96 20 66

erik.rudberg@ptj.se

Eva Eastwood Doctor of Chiropractic, Anglo European College AECC i England 1986. Arbetar som kiropraktor i egen regi och inom primärvårdsrehab. Har en lång erfarenhet av omhändertagande av personer med problematik både i rygg, nacke och områden som associeras med dessa områden, akuta besvär och besvär som har övergått till en kronisk karaktär. Metoderna anpassas till både individen och vilka problem man har.

eva.eastwood@ptj.se

Harry Jansson Doctor of Chiropraktic, Anglo European College of Chiropractic AECC i England 1984. Diplomerad Vojtaterapeut. Arbetar analytiskt med din förmåga att stabilisera ryggrad och leder. Med utgångspunkt i analysen instruerar i träning för att förbättra funktionen i kroppen.Vidareutbildad i Prag Tjeckien, dynamisk neuromuskulär stabilisering - DNS som är ett effektivt system för analys och behandling/träning. Tippa - Instrument vid arbetsfunktionsbedömning, rehabkoordinator.

Tel. 070-899 08 18

harry.jansson@ptj.se