Hemrehabilitering

För invånare i Sollentuna kommun som är i behov av rehabilitering i hemmet. Hemrehabteamet kan bestå av arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast/fysioterapeut.

Teamet har lång erfarenhet och stor kompetens av rehabilitering i hemmiljö.

Kontakt 08-587 366 83/82

Ett stöd vid hemgång från sjukhus, korttidsboende och invånare som har behov av rehabiliering i hemmiljö av hemrehabteam.

I samråd med dig stödjer vi med träning i hem och närmiljö, utprovning av hjälpmedel, matrådgivning och bostadsanpassningar, efter de mål som du satt upp tillsammans med hemrehabteamet så din vardag i hem och närmiljö skall fungera så bra som möjligt.

Hemrehabteamet kan bestå av arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast/fysioterapeut som har lång erfarenhet och bred kompetens. Vi har nära samarbete med anhöriga, vårdcentraler, Sollentuna kommun och hemtjänst. Snabba inställelsetider och hembesöken är kostnadsfria.

Reception 08 - 587 366 83       Gunilla Slåttermark Leg. Sjukgymnast 08 - 587 366 82.