Rehabilitering hos Sollentuna Rehab

Nedsatt funktion och i behov av rehabilitering efter skada eller en permanent funktionsnedsättning. Finns det behov av hjälpmedel för att klara vardagen bättre eller rehabilitering för att bibehålla funktionsnivå? Är du drabbad av plötslig smärta eller långvarig smärta/värk? Finns behov av ändrad kosthållning på grund av underliggande sjukdom eller andra orsaker?

Målet är att tillsammans med dig och med dina förutsättningar hitta en bra behandlings- och rehabiliteringsform.

Välkommen till oss oavsett var du bor, med eller utan remiss. Hemrehabilitering/hembesök gör vi inom Sollentuna kommun.

Alla medarbetare har HLR- utbildning och det finns hjärtstarter på mottagningen. Sollentuna Rehab har en rehabkoordinator på 5-husläkare.