Kontakta oss gärna!

Nedsatt funktion och i behov av rehabilitering efter skada eller en permanent funktionsnedsättning?

Finns det behov av hjälpmedel för att klara vardagen bättre eller rehabilitering för att bibehålla funktionsnivå? 

Är du drabbad av plötslig smärta eller långvarig smärta/värk?

Finns behov av ändrad kosthållning på grund av underliggande sjukdom eller andra orsaker?

Välkommen oavsett var du bor, med eller utan remiss.

Hemrehabilitering/hembesök gör vi inom Sollentuna, Danderyd, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta kommun.