Arbetsterapi

Vi hjälper dig som har svårt att klara dina dagliga aktiviter i syfte att förbättra vardagen. Du får stöd hur du kan anpassa omgivningen och hitta nya sätt att utföra aktiviteten på. Arbetsteraputerna har lång erfarenhet och bred kompetens. Arbetar både polikliniskt och i hemmet.

Arbetsterapeuten stödjer människor att komma tillbaka till en fungerade vardag efter en skada, sjukdom eller de som har en medfödd funktionsnedsättning till ett bra liv. Arbetsterapeuten kan lösa eller mildra begränsningar som en sjukdom eller skada kan innebära i vardagen. Ett sätt är att föreslå olika hjälpmedel som kan underlätta aktiviteter i hemmet, på arbetsplatsen eller på fritiden. En del av detta kan vara att föreslå bostadsanpassningar och träna patienten att klara eget boende.

 

 Leg. Arbetsterapeuter

Bayan teamledare leg. Arbetsterapeut, University of Jordan Amman 2005. Svensk legitimation, Karolinska Institutet Stockholm 2014. Vidareutbildning: Handrehabilitering och rehabilitering efter handkirurgi, Fördjupningskurs handrehabilitering, utprovning och tillverkning av handorthoser, förflyttningar med hjälpmedel och liftar, instrument för arbetsförmågebedömning.

Marie-Ren leg. Arbetsterapeut Örebro Universitet 2017. Vidareutbildning: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förflyttningar med hjälpmedel och liftar, instrument för arbetsförmågebedömning. Handrehabilitering och rehabilitering efter handkirurgi. Utprovning och tillverkning av handorthoser. (Tjänstledig)

Zaki leg. Arbetsterapeut Örebro Universitet 2017. Hemrehab. Vidareutbildning: Rullstolar och sittdynor.

Eva leg. Arbetsterapeut, Karoliska Insitutet 1989. Vidareutbildning: Mindfulnessintruktör.