Arbetsterapi

Vi vill hjälpa när det är svårt att klara dagliga aktiviter på så sätt öka livskvalite och underlätta i vardagen.

Tel. 08-587 305 17.

Ett stöd hur du kan anpassa omgivningen och hitta nya sätt att utföra aktiviteten på. Arbetsteraputerna har lång erfarenhet och bred kompetens. Arbetar både polikliniskt och i hemmet. Ingår i hemrehabteamet.

Handrehabilitering träning individuellt eller i grupp. Avgipsning och rehabilitering efter kirurigiska ingrepp i händer.

Arbetsterapeuten stödjer människor att komma tillbaka till en fungerade vardag efter en skada, sjukdom eller en medfödd funktionsnedsättning till ett bra liv.

Arbetsterapeuten kan lösa eller mildra begränsningar som en sjukdom eller skada kan innebära i vardagen. Ett sätt är att föreslå olika hjälpmedel som kan underlätta aktiviteter i hemmet, på arbetsplatsen eller på fritiden. En del av detta kan vara att föreslå hjälpmedel, bostadsanpassningar och träna patienten att klara eget boende. Hjälper till med att skriva bostadsanpassningsintyg, arbetsförmågebedömning, basal demensutredning eller andra intyg.