Dietist

Dietisten har bred kompetens och utifrån vetenskapen behandla sjukdomar och tillstånd som påverkas av maten. Är specialist inom mat, näring och hälsa. Vår leg. Dietist har lång erfarenhet, bred och djup kunskap. Arbetar främst polikliniskt men hembesök vid behov.

  

 

En dietist jobbar med sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vid många sjukdomar är anpassad kost en viktig del av behandlingen.

När du är sjuk kan både sjukdomen och behandlingen göra det svårt för dig att täcka ditt behov av energi och näring. Vår dietist arbetar med individuell kostrådgivning och stödjer dig, utifrån din livssituation, vad du behöver äta för att må bra.

Vid besöket gör dietisten en inventering av ditt mat- och vätskeintag. Målet är att nå en långsiktig förändring av dina matvanor för att behandla, förbygga och lindra sjukdom.

Många sjukdomar är anpassad mat en mycket viktig del av behandlingen. Med specifika kunskaper utifrån vetenskapen om matens betydelse för hälsa och sjukdom kan en dietist kostbehandla vid diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, KOL och ofrivillig viktförlust/undernäring, födoämnesintolerans och mag- och tarmsjukdomar. Dietisten beräknar och bedömer intag samt förskriver nutrionsprodukter, såsom näringsdrycker och sondnäring för de som riskerar eller lider av undernäring eller dysfagi.

Samarbetar med Mödravården och tar emot blivande mödrar med graviditetsdiabetes.

  • Matföreläsning för dig med livsstilssjukdom
  • Individuella mottagningsbesök
  • Hembesök
  • Gruppverksamhet

Leg. Dietist

Gillian Johansson leg. Dietist,  Uppsala universitet 1996. Kostråd och kostbehandling av vuxna och barn.  Speciellt intresserad av diabetes typ 2, graviditetsdiabetes samt övervikt/fetma.Vidareutbildning: Motiverande samtal, behandling av övervikt och fetma hos vuxna överviktscentrum, Karolinska universitetssjukhus, diabeteskurs för dietister, klinisk behandling av fetma - beteendemodifikation i kombination med konventionell behandling  KI, ätsvårigheter hos barn.