Hjälpmedel

När vi förskriver hjälpmedel utgår vi alltid från dina behov och en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan vara tillfällig eller mer stationär. Målet med hjälpmedel är att få livet att fungera så bra som möjligt trots nedsättning av funktionen.  

Det finns många olika hjälpmedel som kan göra vardagen enklare och öka dina möjligheter att leva ett mer aktivt och självständigt liv. Rätt hjälpmedel kan förebygga, förbättra och kompensera en funktion.

Om du råkat ut för en sjukdom eller skada som leder till att du får problem i vardagen så kan du få hjälp att prova ut hjälpmedel som passar dig. Behovet av hjälpmedel bedöms utifrån din situation och Region Stockholms regler för förskrivning

Hjälpmedel efter inventering av behovet. Vi har ett förråd med enklare bashjälpmedel såsom kryckor, käppar, rollatorer och toaförhöjning. Utöver är vi hänvisade till att beställa hjälpmedel av Sodexo hjälpmedelsservice, Rissne. Utprovning av manuell rullstol och elrullstol görs i samråd eller remiss från läkare.

Mindre hjälpmedel återlämnas till närmaste vårdcentral, till oss eller Sodexo hjälpmedelsservice. Mer omfattande och större hjälpmedel kontakta Sodexo hjälpmedelsservice tel. 08-57 88 52 00.