Sjukgymnastik/fysioterapi

Sjukgymnasten/fysioterapeuten gör en funktionsbedömning och du får hjälp med behandling, träningsråd, smärtlindring, mobilisering och funktionsträning. Våra leg. Sjukgymnaster/fysioterapeuter har erfarenhet och bred kunskap. Arbetar både polikliniskt och i hemmiljö.

En sjukgymnast/fysioterapeut undersöker, behandlar, förebygger och rehabiliterar sjukdomar och skador. Det sker med olika typer av övningar, träningsmetoder och behandlingar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. År 1984 beslutade socialstyrelsen att akupunktur får användas inom sjukvården av legitimerad sjukvårdpersonal efter genomgången utbildning, för att behandla smärta.TENS är en annan smärtbehandling kliniskt beprövad och kan användas, behandlingsmetoden är säker och har inga biverkningar. En av det viktigaste uppgifterna sjukgymnaster/fysioterapeuter har är att förmedla kunskap om sambandet mellan rörelse och hälsa. 

 Leg. Sjukgymnaster/fysioterapeuter

 Maximilian Hjorth teamledare leg. Fysioterapeut, Umeå universitet 2015. Har arbetat inom Primärvården sedan examen. Intresse för idrottsmedicin och ortopedi. Utbildningen i Umeå Akupunktur. Vidareutbildning: Ortopedisk manuell terapi steg 1, idrottsmedicin, rehabilitering efter hjärtkirurgi, klassisk svensk massage, handrehabilitering baskurs. Biomekanik, Människan i rörelse.

Jocfin Sundström leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2014. Vidareutbildning: Podiatrisk - fötter, människan i rörelse, biomekanik, medicinsk akupunktur, idrottsmedicin. Behandling och undersökning av graviditesrelaterade bäcken- och ryggsmärta.

Jesper Österberg leg. Fysioterapeut, Uppsala Universitet 2016. Efter examen arbetat på Danderyds sjukhus på avdelningar riktade mot ortopedi och andning/cirkulation, samt på korttidsboende och äldreboende. Vidareutbildning: Ortopedisk manuell terapi steg 1, klassisk svensk massage. Vidareutbildning höft.

Gunilla Slåttermark Verksamhetsansvarig. leg. Sjukgymnast, Uppsala Universitet 1986. Verksamhetsansvarig. Specialisering mot neurologi. Specialintressen är neurologi och ortopedi. Vidareutbildning: Ortopedisk manuell terapi steg 2, McKenzie A och B, akupunktur 1 och 2. psykosomatik steg 1, Borgström 1 och 2, medicinsk träningsterapi 1 och 2, axelina - rehabilitering av axlar/skuldror, handrehabilitering baskurs.

Olivia Fransson Leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2015. Har erfarenhet inom primärvård samt i slutenvården inom ortopedi, pediatrik och cancerrehabilitering. Specialintressen är ortopedi, idrottsmedicin och barn. Från grundutbildningen: Idrottsmedicin, Medicinsk akupunktur. Vidareutbildning: Certifierad personlig tränare.

Marie Lundegård Verksamhetschef leg. Sjukgymnast, Sahlgrenska institutet Göteborg 1986. Specialiserad mot Primärvård. Ledarskap- och ekonomi utbildningar. Arbetat inom Primärvårdsrehab sedan 1988. Specialintressen är ortopedi och psykosomatik. Vidareutbildning: Ortopedisk manuell terapi steg 2, McKenzie A och B, akupunktur 1 och 2, psykosomatik steg 2, Borgström 1 och 2, MTT 1 och 2, motiverande samtal, handrehabilitering baskurs.

Sara Eriksson teamledare leg. Sjukgymnast, Luleå Tekniska Universitetet 2008. Efter utbildning arbetat inom slutenvård: Neurologi, hjärtrehab, lungmedicin, neurologisk/reumatologisk rehabilitering Clinica Vintersol Teneriffa, primärvårdsrehab. Specialintressen: Behandling och träning under och efter graviditet, rehab efter hjärtkirurgi, ortopedi. Grundutbildning: Inriktning OMT, akupunktur. Vidareutbildning: Grundkurs i graviditetsrelaterad bäcken-och ryggsmärta, rehab efter hjärtkirurgi, hälsa och ohälsa ur ett psykosomatiskt perspektiv, handrehabilitering baskurs.

Viktor Wiklundh leg.Fysioterapeut, Uppsala Universitet 2019. Har efter examen jobbat inom Primärvårdsrehab.  Specialintresse inom idrottsmedicin. Gillar att använda träning som behandlingsinstrumen. Fortbildning inom idrottsmedicin.

Sara Berggren leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2013. Arbetat inom neurologisk rehabilitering samt flera år inom primärvården. Vidareutbildning inom ortopedisk manuell terapi steg 1, axelrehabilitering, smärta samt JEMS steg 1. Specialintressen inom ortopedi, idrottsmedicin, övervikt, barn samt behandling under och efter graviditet. 
 

Therese Lund leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet Stockholm 2019.