Sjukgymnastik&Fysioterapi

Vårt mål är att ge dig som patient ett friskare liv. Rörelse och motion är viktigt. Efter undersökning görs en funktionsbedömning innehållande vad som ger dig smärta och ohälsa. Därefter upprättas en behandlingsplan i samråd med dig. Behandlingen kan vara manuella behandlingar, träningsråd, förläsning, gruppbehandling, smärtlindring, mobilisering och funktionsträning. Tel. 08-587 366 80 eller tel. 08-587 366 81.

Våra  sjukgymnaster och fysioterapeuter har mångårig erfarenhet och stor kunskap. Arbetar både polikliniskt, individuellt, i grupp och i hemmiljö. Ingår i hemrehabteamet.

En sjukgymnast/fysioterapeut undersöker, behandlar, förebygger och rehabiliterar sjukdomar och skador. Har en helhetssyn hur skador, sjukdomar och livssituation kan vara orsak till besvär och smärta. Har du ont i ryggen, axlarna, neurologisk sjudom, hjärtsjukdom, reumatisk sjukdom eller kirurgiska ingrepp i hjärta, höfter eller andra ingrepp, knäsmärta, idrottsskador, arthrossmärta eller andra besvär och behöver stöd och rehabilitering. Rehabilitering sker ofta med olika typer av aktiv rehab med övningar, träningsmetoder och behandlingar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Ergonomi, analys av kroppshållning och analys av fotproblematik och förslag till inlägg.

År 1984 beslutade socialstyrelsen att akupunktur får användas inom sjukvården av legitimerad sjukvårdpersonal efter genomgången utbildning, för att behandla smärta. Tens är en annan smärtbehandling kliniskt beprövad och kan användas, behandlingsmetoden är säker och har inga biverkningar.

En av det viktigaste uppgifterna sjukgymnaster och fysioterapeuter har är att förmedla kunskap om sambandet mellan rörelse och hälsa.