Priser

Nedan är exempel på våra vanligaste behandlingar och priser. Det är möjligt att få ekonomisk ersättning i form av tandvårdsstöd och högkostnadsskydd.

Exempel på vanliga behandlingar och priser:

 • Undersökning: från 990 kr.
 • Lagning: 995-1995 kr (beroende på vilken tand och hur många ytor).
 • Kronterapi: från 7850 kr (beroende på vilket material som används).
 • Tandblekning: 3000 kr.

Utfällbar lista

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet från Försäkringskassan

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

 • Ett allmänt tandvårdsbidrag och
 • ett skydd mot höga kostnader.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på hur gammal du är:

 • Till och med det år du fyller 29 år, är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år, är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 år, är bidraget 600 per år.

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får du även använda det för andra åtgärder. Men det finns viss tandvård som du inte kan få bidrag för. Det gäller kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

Högkostnadsskydd

Hur fungerar högkostnadsskyddet från Försäkringskassan?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du fått tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3 000 kronor. Sedan får du ersättning för:

 • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
 • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att kostnaden beräknas utifrån referenspriset. Om din tandläkares pris är högre får du själv betala mellanskillnaden.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen. Din tandläkare anmäler till Försäkringskassan att du ska påbörja en ny ersättningsperiod.