Tandvård

Vi hjälper dig med allt inom tandvård och står för ett högkvalitativt och professionellt omhändertagande. Vi arbetar med långsiktiga mål utifrån en helhetsöversikt med allt från förebyggande tandvård till reparativa behandlingar och lägger alltid stor vikt vid både funktion och estetik.

Tandvård hos oss

Vi erbjuder:

  • Allmäntandvård
  • Tandvård för barn och ungdomar

Tandvård för barn och ungdomar
Enligt tandvårdslagen har barn och ungdomar rätt till regelbunden och fullständig tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år. Vi kallar till undersökning årligen eller efter överenskommelse. Syskon kan naturligtvis kallas tillsammans om det är ett önskemål.

Regelbunden behandling innebär att man ska ges tandvård så ofta att en god tandhälsa kan upprätthållas. Fullständig behandling innebär att man ska erbjudas både allmän tandvård och specialisttandvård.

Första besöket

Vid första besöket görs alltid en noggrann undersökning där olika förslag till behandling presenteras. Du får självklart också ett kostnadsförslag. Vi använder den senaste tekniken och svenska tandtekniska laboratorier.

Akut

Är du i behov av akut tandvård är vår ambition att kunna hjälpa dig så snart som möjligt. Om inte annat, för att de akuta besvären ska lindras och du får en ny tid för att göra en mer bestående åtgärd.