Behandlingar

Flertalet av våra åtgärdskoder ligger inom statens referenspris viket är det pris som Försäkringskassan subventionerar. Efter undersökning lämnas undersökningsprotokoll. Blir det aktuellt med återbesök lämnas en specificerad kostnadsberäkning.

Under rubriken pris och referenspris finns prislista för utskrift.

Akuta besvär tas emot omgående då verksamheten är öppen 0340-175 10.

Vi hjälper dig med: